Cookie Statement

In dit Cookie Statement van www.therightlink.nl wordt uiteengezet op welke wijze via de website van www.therightlink.nl en de bij haar aangesloten partners cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: “Randapparatuur”). In dit Cookie Statement wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden u dan ook aan dit Cookie Statement aandachtig door te nemen.

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de Randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw Randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies hanteert www.therightlink.nl en voor welk doel?
www.therightlink.nl maakt gebruik van cookies die zij zelf plaatst en uitleest. Bij het plaatsen en uitlezen van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken. www.therightlink.nl plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. 

Deze functionele en sessie cookies vallen niet onder de cookiewetgeving en www.therightlink.nl is daarom niet verplicht u hierover te informeren. Zij doet dit echter wel omdat zij transparant wil zijn over het gebruik van alle cookies.

Cookies van derde partijen

Google Analytics
Voor het verzamelen van web statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt www.therightlink.nl gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw Randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden geanonimiseerd aan www.therightlink.nl verstrekt. www.therightlink.nl verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren.

We hebben de volgende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

-       een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
-       uw IP-adres gemaskeerd;
-       in Google Analytics de instellingen om gegevens te delen uitgezet;
-      www.therightlink.nl maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Omdat www.therightlink.nl de hiervoor vermelde maatregelen heeft genomen, zijn de cookies van Google Analytics als functionele cookies aan te merken. 

Privacyverklaring
De mogelijkheid bestaat dat de door middel van een cookie verzamelde of anderszins uitgelezen informatie persoonsgegevens bevat. Indien dit het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens de Privacyverklaring van www.therightlink.nl van toepassing die hier kan worden geraadpleegd.

Wijzigingen
Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de website bekend worden gemaakt.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kunt u een e-mail sturen naar info@therightlink.nl.

Laatst gewijzigd op 9 juli 2019